Husregler


Husregler for og i Slots Bowl & Restaurant Møntporten.

Det er Slots Bowls politik, at sikre, at gæster og personale til enhver tid føler sig trygge.

Da vore gæster (spredt over åbningstiden) er i alderen fra 4 – 100 år, er der indført dresscode, det vil sige, at der f.eks. ikke accepteres, hue/caps og lignende, store synlige halskæder, rygmærker og eksempelvis bare overkroppe mm. Personalet har således ret til at bortvise/afvise gæster såfremt de vurderer at påklædningen ikke lever op til Slots Bowls image og dresscode.

Det er personalet hos/i Slots Bowl ret og opgave, at sortere i stedets gæster indenfor gældende lovgivning (Hotel- og restaurationslovens § 29 og 32), og om nødvendigt at bortvise/afvise disse, såfremt det er personalets vurdering, at der på et senere tidspunkt kan opstå konflikter med den/de pågældende. Større grupper, eller enkeltpersoner, kan bortvises/afvises, såfremt disse virker truende eller på anden måde vil virke forstyrrende for Slots Bowls øvrige gæster og personale.

Personalet vil afvise gæster der er eller kan være under påvirkning af euforiserende stoffer. Såfremt der kan være tvivl om hvorvidt en gæst er påvirket af euforiserende stoffer vil vi forbeholde os ret til at gennemføre en test for dette - mod forudgående tilladelse. Ønsker gæsten ikke at deltage i denne test vil gæsten blive bortvist eller nægtet adgang.
 

Spiritus serveres ikke til personer under 18 år. 
Det er forbudt at ryge udenfor de dertil indrettede rygerum/kabiner.
Det er forbudt at medtage egne mad og/eller drikkevare af nogen art.
Det er forbudt at gå udendørs/forlade centret iført bowlingsko.
De ophængte regler for bowling, spil mm. skal overholdes.
Overtrædelse af ovenstående vil medføre øjeblikkelig bortvisning og karantæne.
 


Øjeblikkelig konsekvens !

At gå i byen og bowle/feste skal være en sjov og positiv oplevelse for alle og det har det altid været i Slots Bowl. Sådan vil og skal det også være i fremtiden. Derfor har Slots Bowl begrebet; Øjeblikkelig Konsekvens.

Med udgangspunkt i vore gæster og personales sikkerhed indskærpes det derfor, at uanstændig opførsel, herunder urimelig tiltale af andre gæster eller personale, vold eller voldelig og/eller truende adfærd, vil medføre øjeblikkelig bortvisning og karantæne. Misbrug af sikkerhedsmateriel/nødudgange, vold, hærværk eller indtagelse af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig civil anholdelse og anmeldelse til politiet.


Politiet !

Slots Bowl er normalt et roligt sted med feststemte og glade gæster, det forekommer dog ofte, at Politiet kommer forbi, enten for at bowle eller blot for at sige hej og goddag, du skal derfor som gæst ikke tage notits hvis du ser Politiet – det er formentlig ikke fordi der er ballade..


Vi ønsker alle en rigtig god oplevelse i Slots Bowl & Restaurant Møntporten.